Aktuális televízió, újság és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

Tájékoztató a csornai képviselő-testület 2024. február 22-i üléséről

Első napirendi pontban tárgyalta meg és fogadta el a képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletmódosítását.

A rendeletalkotást a 2023. október 1. és december 31. napja közötti időszakban bekövetkezett változások átvezetése indokolta. A rendelet az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési főösszegét 5.552.189.011 Ft-ban állapította meg.

Második napirendi pontban az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét alkotta meg a képviselő-testület.Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési főösszege 5.346.851.546 Ft. A költségvetés forrást biztosít a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatására, a Gólyahír programra, az utak és járdák felújítására, a civil szervezetek támogatására, a térfigyelő kamerarendszer bővítésére, a közterületeink magas minőségű rendben tartására, a városi rendezvényekre, a közbiztonság fenntartásra, valamint a civil szervezetek támogatására. A költségvetés a nagy beruházások forrásait is tartalmazza, a tekecsarnok építését, valamint az Erzsébet királyné utca felújítását.

Harmadikként a Vilmos Park Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyásáról döntött a képviselő-testület.

Negyedikként a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet alkotta meg a képviselő-testület. A jogszabály a magasabb szintű jogszabályban nem rendezett állattartási körülmények helyi szabályozására törekszik. Elsődlegesen a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi körülményeit érinti, különösen azokat az élet-pillanatokat, melyek során a gazdikon, az állattartókon kívül másokkal is kapcsolatba kerülnek szeretett kisállataink. A rendelet célja, hogy ez a kapcsolat ember és állat között zökkenőmentes, mindkét fél számára kielégítő, zavar- és balesetmentes legyen.

A napirend keretében döntött a képviselő-testület, hogy az önkormányzat csatlakozik az Állatvédelmi Kódexhez, amely egy olyan etikai szándéknyilatkozat, formálódó közösség, melyhez minden állatokkal foglalkozó vagy azokról kommunikáló szervezet csatlakozhat, amennyiben szívén viseli az állatok jóllétét és érdekükben tenni is kész.

Ötödik napirendi pontban a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár szakmai tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalta meg és fogadta el a képviselő-testület, egyben köszönetét fejezte ki azintézmény dolgozóinak lelkiismeretes és önzetlen munkájukért.

Hatodik napirendi pontban a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatót vette tudomásul a testület.

Hetedikként a polgármester 2024. évi szabadságtervének jóváhagyásáról döntött a képviselő-testület.

Utolsó napirendi pontban a helyi építési szabályzatról szóló 12/2019. (VII. 25.) önkormányzati rendelet Rp.I.237-34 munkaszámú módosítása tárgyában a véleményezési szakaszt megelőző helyi partnerségi egyeztetést lezáró döntést hozta meg a képviselő-testület. Az eljárás célja a Mosolyvár Bölcsőde bővítése, valamint a Vilmos park komplex településfejlesztése.

 

Beküldés dátuma: 2024. 02. 26.

További hírek