Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!

Hazafiságra, nemzeti öntudatra nevelés

Lechner Aranka igazgató ha visszatekint az elmúlt tíz esztendőre, mindenféle szempontból mozgalmas éveket élt meg munkatársaival, hisz a tárgyi feltételek korszerűsítése mellett szakmailag is megújult, valamint bővült az intézmény. A fenntartó felújíttatta a kiszolgált iskolaépületet, valamint az Erzsébet királyné utcában új építésébe kezdett. A 2004/2005-ös tanévben megalapították az óvodát, ezt követően pedig létrehozták a nevelési tanácsadót. Mindezekkel kiegészülve az iskola alkalmassá vált az egységes gyógypedagógiai módszertani intézményi feladatok teljesítésére. Eleinte két pszichológus állt  rendelkezésre, majd ahogy egyre több lett a vizsgálatra váró gyermek, ötre egészítették ki a szakemberek számát. A térségben sokáig csak egyetlen logopédus  dolgozott, míg ma már öten segítik a beszédproblémával küzdő diákokat. Az intézményben emellett szurdopedagógiai ellátás is folyik.
Az Arany iskolában dolgozó pedagógusok eredményes munkáját mutatja a nebulók országos tanulmányi versenyeken elért kiváló helyezései, valamint az, hogy az utóbbi tíz évben kétszer is első helyezést értek el a megyei komplex tanulmányi versenyen. A speciális szakiskolák részére szervezett országos   megmérettetéseken mind a két alkalommal az első tízben végeztek, de ugyanígy előkelő helyezéseket értek el a rajz és az egyéb művészeti rangadók megyei és országos fordulóján. A képzőművészeti pedagógiai terápia nagyon hasznosnak bizonyul a diákok fejlesztésében, és a foglalkozásvezető Majorné Molnár Mária elnyerte a Magyar Tudományos Akadémiától a legjobb tanára címet. A nevelés célszerű kiegészítője a mozgás, ezért lehetőleg minden sportversenyen részt vesznek: az atlétikán, a kispályás labdarúgáson és az egyéb, speciális nevelési igényű gyermekek számára meghirdetett csapatbajnokságokon.
Lechner Aranka elmondta, hogy sokat profitálnak a nemzetközi kapcsolatokból, hiszen rengeteg tapasztalatot szereznek az osztrák, az angol, a német, a török, a spanyol, a bolgár, a cseh, a lengyel és az észt hasonló profilú intézményeiben, illetve az ottani szakemberek látogatása révén. Újdonság az elmúlt tanévben indított logopédiai osztály, amelyben normál tanterv szerint haladnak az ép intellektussal rendelkező, de beszédfogyatékos, illetve autisztikus tüneteket mutató gyerekek. Mindemellett működik a tanulásban és az értelmileg akadályozottak általános iskolája,  valamint a speciális szakiskola. Az enyhébben sérültek három szakmát sajátíthatnak el: a textiltermék-összeállítót, a sütőiparit és a parkgondozóit. Az értelmileg akadályozottak viszont a szőnyegszövést tanulják meg a szakoktatók segítségével. A nevelési tanácsadóba nemcsak a rábaközi, hanem a pannonhalmi és a soproni térségből is fogadják a vizsgálatra váró gyerekeket, akiknek száma fokozatosan nő. Már a korábbi tanévekben is 260-290 főt küldtek  pszichológiai diagnosztikára. A szakszolgálat tevékenysége az egész Rábaközre kiterjed, s az említett pszichológiai foglalkozások mellett  logopédiai és gyógytestnevelési órákat is tartanak. A mostani tanév újszerű kezdeményezése az iskolapszichológiai ellátás, mely szerint a szakember a környék valamennyi intézményében havonta egyszer rendelést tart, de azokon a kisebb településeken is, ahol jóval kevesebb gyermek van, legalább kéthavonta rendelnek.
Lechner Aranka amikor újból megpályázta az igazgatói feladatokat, célként tűzte ki az iskolapszichológiai hálózat kiépítését, amely az elmondottak szerint jól működik. A speciális oktatási és nevelési igényű gyermekek oktatása mellett a másik terv a pályaválasztási tanácsadó beindítása volt, amely ebben a tanévben fog realizálódni. Az intézmény vezetője külföldi tanulmányútjai során tapasztalta, hogy más országokban sokkal nagyobb hangsúlyt kap a nemzeti indentitás, amely a külső-belső jegyekben is megnyilvánul: az iskolák falai, a termek díszítése, az órák szellemisége, mind azt mutatják, hogy, mely ország állampolgárai. Lechner Aranka szerint a külföldiekhez képest mi magyarok kevésbé vagyunk büszkék hovatartozásunkra, ezért az új köznevelési törvénnyel összhangban erre is nagyobb súlyt helyezne.
Beküldés dátuma: 2012. 11. 14.

Kapcsolódó hírek

További hírek