Aktuális televízió, újság és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem

Megvannak a kapuvári kiválasztottak

Kapuvár Város Önkormányzata 2014-ben ismét meghirdette a kapuvári állandó lakóhellyel rendelkező, a tanulásban, a közéletben és a város kulturális életében kiváló teljesítményt nyújtó, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanuló fiatalok anyagi megbecsülésére, további ösztönzésére vonatkozó
„Sedes Sapientiae” pályázatot.

Hámori György az ünnepélyes eredményhirdetésen hangsúlyozta: az egy tanévre nyújtott támogatás nem szociális, hanem teljesítményalapú. A középfokú oktatási intézményben tanulók az „A” típusú, a felsőfokú oktatási intézménybe felvételt nyert fiatalok pedig a „B” típusú pályázatra adhatták be jelentkezési lapjukat. Az egészségügyi és oktatási bizottság a bevezetőben ismertetett szempontok alapján hozta meg döntését. Összesen nyolc pályázat érkezett, melyből az „A” típusúra ötöt, a „B” típusúra pedig egy nyertest hirdettek ki.
A pontozás alapján felállított rangsor a következő: Nagy Petra (Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium 11. évf.) , Molnár Noémi Lili (Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium 11. évf.), Kurcsics Máté (Révai Miklós Gimnázium 12. évf.), Lukácsi Rebeka (Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium 12. évf.), Szakály Gréta (Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium 11. évf.). Lukácsi Viktória a (Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának első éves hallgatója). A két szemeszterre járó húszezer forintot a díjazottak egy összegben kapják meg. Hámori György szerint ekkora segítség is jól jön a családoknak a tanévkezdéskor.
Annak idején Pintér Gábor képviselő javaslatára dolgozta ki a kapuvári önkormányzat a Sedes Sapientiae ösztöndíjrendszert, melyben a feltételeknek leginkább megfelelő tanulók vehetnek részt. A fiatalok nemcsak kiváló tanulmányi eredményeikkel hívják fel környezetük figyelmét, hanem kulturális és sport tevékenységükkel öregbítik a város hírnevét. Hámori György előrevetítette: a választások után felálló testület tagjai (amennyiben neki is lesz ebbe beleszólása) szeretnék átdolgozni a pályázat feltételeit amiatt, hogy minél többen beadhassák a jelentkezésüket. A képviselők úgy érzik, hogy talán kicsit szigorúak a feltételek, viszont örvendetes, hogy ennek ellenére évről évre nem egy, és nem két tanuló teljesíti ezeket.
A polgármester további szép sikereket kívánva bocsátotta útjára a diákokat, akiket arra kért, hogy hazatérve mondjanak köszönetet szüleiknek.

Beküldés dátuma: 2014. 10. 06.

Kapcsolódó hírek

További hírek

DANUBIUS play