Aktuális televízió, újság és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem

Külföldön folytatja életét és pályafutását Béres László lelkész

Az evangélikus lelkész negyedszázados szolgálat után hagyja el nyolcszáz lelkes gyülekezetét, valamint hazánkat a jobb és boldogabb élet reményében. Béres László Angliában vagy Finnországban fog letelepedni párjával.

– 1989-ben kerültem a beledi evangélikus gyülekezetbe segédlelkészként. Ha visszagondolok a lelkészi pályámra, amit itt töltöttem a beledi gyülekezetben, illetve Vásárosfaluban és Edvén, az öröm és a hála fogalmazódik meg bennem – mondta Béres László. – Akkoriban készült el az udvaron található gyülekezeti házunk, ahol sok szép alkalmat tölthettünk együtt. Amikor arra gondolok, hogy mi marad huszonöt év után, akkor nem saját nevemet akarom megemlíteni, hanem a gyülekezeteket, mert az ember egyedül nagyon nehezen tudna ilyen sok mindent véghezvinni. Ahogy szoktuk mondani: Egy ember, nem ember.
Béres László ha a gyülekezetről beszél, mindig élő közösségre gondol, ha pedig a látható dolgokról, elért eredményekről, akkor a gyülekezeti házra is utal. Amikor Beledbe került, az épület szerkezetileg kész volt, de néhány átalakítást kellett rajta véghezvinni. Az 1806-ban épült templom 200 éves évfordulóját Ittzés János püspökkel ünnepelték a belediek. Edvén szép templom épült, mely 1993-ban lett felszentelve, a vásárosfalui gyülekezet pedig templomot szeretne emelni magának.
A lelkész költözésének okát így magyarázta: A Bibliában is olvasható, hogy mindennek megvan a maga ideje. Életemben lezárult egy szép korszak. Az evangélikus egyházban a lelkészi szolgálat nem zárja ki a házasságkötést. Béres László magánélete örömteli változások előtt áll: – Ha Isten is úgy akarja, akkor elmondhatom, hogy megtaláltuk egymást. Reménységünk, hogy életünket közösen folytatjuk. Azért gondoltunk Finnországra, mert ott már hosszabb ideig éltem. Kedvesem jól beszél angolul, s mivel Angliában és Finnországban is orvoshiány van, nem kellene munkahely problémával küzdenie. Külföldön három–négy alkalmazottat foglalkoztatnak a lelkészen kívül, akik valamennyien részt vesznek a gyülekezeti munkában. A leendő házaspár nyáron fogja eldönteni, hogy a megnevezett országok közül melyikben telepednek le, de bárhova kerül Béres László, a helyi gyülekezet tagjaként szeretne hasznos tevékenységet folytatni. A püspöknek bejelentette, hogy augusztus 31-ével befejezi beledi lelkészi szolgálatát. Abban bízik, hogy a lelkészváltás örömteli esemény lesz a gyülekezet életében, hisz minden ember más, és talán utóda azokat is meg tudja szólítani, akik eddig nem mutattak érdeklődést a közösség iránt.
A rendszerváltozás első éveiben az emberek bátrabban indultak el a nyitott templomajtók felé, ezért az istentiszteleteken megnövekedett a hívek létszáma – fogalmazott a riportalany. – A rendszerváltáskor sok optimizmus volt bennem Magyarországgal kapcsolatban. Reméltem, hogy húsz–huszonöt év alatt meg fogjuk közelíteni a nyugat-európai életszínvonalat és infrastruktúrát. Sajnos reménységeim nem váltak be!
Az evangélikus egyháznak, így a beledi gyülekezetnek is megvan az a lehetősége, hogy lelkészt hívjon a közösség vezetésére. A vendégszolgálati istentiszteleti alkalmak után elbeszélgetnek a jelöltekkel, akik szintén elmondják elképzeléseiket. Béres László két variációról hallott: egyik esetben a házaspár mindkét tagja lelkész, a másik verzió szerint pedig a lelkész férjet pszichológus felesége követné az új helyre.
Béres László tavaly karácsonykor – 25 éves lelkészi szolgálata alkalmából – Luther-rózsával díszített aranygyűrűt kapott ajándékba a hívektől. Amikor átvette, azzal a mondattal köszönte meg a gyülekezetnek, amit az ifjú párnak szokott mondani az esketésének alkalmával: „Amilyen végtelen a gyűrű, úgy szeressétek egymást”. A jókívánság kettős értelmet nyert: az itt maradó beledi, vásárosfalui és edvei lakóknak szólt, valamint a társával alkotott eljövendő életközösségnek.

Beküldés dátuma: 2015. 06. 23.

Kapcsolódó hírek

További hírek

DANUBIUS play