Aktuális televízió, újság és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem

Közös felelősségünk 1956 szellemi örökségének továbbéltetése

1956 üzenete mindannyiunknak szól: olyan értékrend szerint kell élnünk, mely nemzeti történelmünk bármely pillanatában vállalható – fogalmazott Major Jenő a beledi megemlékezésen. A polgármester az emberi jogok tiszteletére, a tudás megbecsülésére hívta fel a figyelmet.

Sokáig nem tehettük meg, hogy emlékezzünk az 1956-os ősz eseményeire, pedig a gyalázatból úgy származhat növekedés, ha nem engedünk a könnyelmű felejtésnek – monda az október 23-i beledi megemlékezés ünnepi szónoka.
– 1956 őszén az utcára vonuló diákság elhitte, hogy mostantól más világ kezdődik. Véget érhet az orosz sztálini diktatúra mintájára megvalósult magyar rendszer, amely sok elemében még a mintaadón is túltett. Az erőteljes és rossz irányú gazdaságfejlesztés a parasztság és vidéki élet ellehetetlenítése a terhek mértéktelen növelésével, a teljes körű cenzúra, az írók és értelmiségiek elhallgattatásával, a sok felesleges bárgyú mozgalmi rituálé és giccsparádé vezetett odáig, hogy 1956 őszén egy emberként mozdult meg az ország – hangzott a 63 évvel ezelőtti események felidézése. Beledben is megalakult a nemzeti tanács és a nemzetőrség – tette hozzá a polgármester.

Major Jenő történelmi kitekintése után feltette a mindenkinek szóló kérdést: Kié 1956 szellemi öröksége, és mi az üzenete? Mindazoké, akik lélekben egyetértettek vele, cselekedtek érte, és áldozatot hoztak céljaiért, hiszen akkor mi mutattunk példát a világnak szabadságszeretetből, bátorságból és önfeláldozó hazafiságból. Üzenete az, hogy olyan értékrend szerint kell élnünk, mely életünk és nemzeti történelmünk bármely pillanatában vállalható, valamint egyéni és közösségi életünk tartópillérei a következők: Az emberi jogok tisztelete, a szabadság védelme, a tudás megbecsülése, az erkölcs és a személyes példamutatás ereje, az egymás iránti szolidaritás megerősítése. Mindenekfelett demokratának kell lennünk. El kell utasítanunk mindenféle diktatúrát, azt is, amely a demokrácia álarcában akarja bekeríteni gondolkodásunkat. Közös felelősségünk, hogy mindezeket átadjuk nemzedékről nemzedékre. Csak így érhetjük el majd azt a jövőt, amelyért őseink és elődeink, az 56-osok is vérüket áldozták.

Beküldés dátuma: 2019. 10. 28.

Kapcsolódó hírek

További hírek