Aktuális televízió, újság és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem

Jó eredményekkel büszkélkedhet a téti iskola

A Téti Kisfaludy Károly Általános Iskolában új tartalommal töltték meg a délutáni foglalkozásokat. Részben ennek is köszönhető, hogy az utóbbi években csökkent a más tanintézményekbe történő elvándorlás. A kedvező fejleményekről Horváth Lajos tankerületi igazgató beszélt.

A Téti Tankerületnél dolgozó szakemberek egyik legfontosabb feladatuknak tekintik, hogy megállítsák a felső tagozatosok elvándorlását. Nevezetesen arról van szó, hogy a közelmúltban néhány szülő úgy döntött, gyermekét nem helyben, hanem a beiskolázási körzeten belüli más intézményben taníttatja. A jelenség főként az alsó tagozatot befejező diákok körére jellemző, hisz a kisebbek közül jóval többen választják a téti iskolát.
Első lépésben a szülők oldaláról kell megközelíteni a problémát, ezért már korábban megkérdezték az érintetteket, hogy milyen egyéb igényeket támasztanak az iskolával szemben. A felmérést idén is meg fogják ismételni, így a 2016/2017-es tanévben már meg fognak jelenni azok az új elemek, melyeket a szülőkkel közösen dolgoztak ki a szakemberek.
Horváth Lajos televíziónknak elmondta: Az elmúlt két esztendőben csökkent azon diákok száma, akik máshol folytatják tanulmányaikat, továbbá beszámolt arról is, hogy a művészeti képzést viszont változatlanul a lakóhelyükön igénylik. Az oktatás feltételei évről évre javulnak, többek között elkészült az új épületszárny, október végéig pedig szeretnék befejezni a régi iskola külső homlokzatának, valamint a fűtésrendszer felújítását.
Azon túl, hogy javul az oktatás színvonala, az intézmény keretein belül is sokkal több lehetőséget biztosítanak tanulók számára – jegyezte meg a tankerületi igazgató. A nyilatkozatban elhangzott: Az ötödik osztályosok elvándorlásának van egy másik oka is, mely viszont örömteli. A jó színvonalú képzésnek köszönhetően többen nyolcosztályos gimnáziumban folytatják tanulmányaikat, így természetes módon ezen tanulók már nem növelik a téti létszámot. Vallásukból kifolyólag néhányan felekezeti iskolába íratják gyermekeiket, akik szintén más településre kerülnek.

A javuló tendencia önmagáért beszél.
A hatodik és nyolcadik évfolyamban végzett kompetencia mérések eredményeit fontos visszajelzésnek tekintik a téti iskolában. A korábbi időszakban három százalékkal rosszabb volt a megyei átlagnál a gyerekek szövegértése, viszont az utóbbi évekhez képest négy százalékos javulást mutatott ez az érték. Ahhoz, hogy a fiatalok az itt megszerzett ismereteiket másutt is kamatoztatni tudják, nagyon fontos az értő olvasás. Még az országos tanulmányi versenyeken elért, egyre javuló eredményeknél is beszédesebbek a továbbtanulási mutatók: A diákok kilencven százaléka bekerül az általa megjelölt intézménybe.

A szülők ismerjék meg alaposabban az iskolát, a pedagógusok pedig legyenek tisztában az igényekkel.
Az elmúlt időszakban sok új kezdeményezés indult a téti iskolában, de Horváth Lajos úgy véli, a szülők nem mindig értesültek róla, de ha tudomásukra jutott, egyetértettek a pedagógusokkal. Ebből következik, hogy javítani kell az érintett felek közti kommunikációt. A tankerület vezető és az iskola új igazgatója a közeljövőben élő, rendszeresen frissülő honlappal is szeretné megkönnyíteni a tájékoztatást. Ezenkívül szorosabb együttműködést terveznek a szülői szervezetekkel. A klasszikus értelemben vett szülői értekezletek mellett egyéb közösségépítő összejöveteleket is szerveznek. Horváth Lajos komoly problémának nevezte, hogy elbeszélnek egymás mellett a szülők és a pedagógusok, ezért szeretné áthidalni a kettejük közti távolságot.

Beküldés dátuma: 2015. 10. 14.

Kapcsolódó hírek

  • Átadták a Csorna Város Érdemes diákja elismeréseket

    Csorna Város Önkormányzata Érdemes diák kitüntető címet adományoz azon végzős tanulóknak, akik tantestületük javaslata alapján tanulmányi munkájukkal, sporteredményeikkel vagy közösségi munkájukkal kiemelkedő teljesítmény nyújtottak az általános iskola évei alatt.

További hírek