Aktuális televízió, újság és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem

Az úttesteket majdnem száz százalékban az önkormányzat takarítja

Major András és Mohácsi Tamás minden télkezdet előtt tájékoztatja a Rábaközi Televízió nézőit a Csornán elvégzendő hó- és síkosságmentesítési munkálatokról. 2021 végéhez közeledve ismét sajtótájékoztatót tartottak a városházán.

Elsőként Major András, Csorna alpolgármestere állt kameránk elé, hogy válaszoljon kérdéseinkre és elmondja az aktuális téli teendőket.

Kinek a feladata Csornán hó- és síkosság-mentesítés?
– Általánosságban, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, akkor a terület, ingatlan tulajdonosának feladata ez a tevékenység, persze van számos eset, amikor fennáll a másként szabályozás.

Ki takarít az úttesten?
– Az úttesten és az ahhoz tartozó várakozóhelyeken az út kezelője takarít. A városban ez több mint 90%-ban általában az önkormányzat feladata. De találhatók itt Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében álló utak és magánutak (pld. bevásárlóközpontok, cégek környéke) is.

Kinek kell takarítani a járdákat?
– Az intézmények járdáin, a kiemelt területeken, valamint forgalmas útszakaszokon a városgazda feladata a hó eltakarítása, a saját portája előtt viszont minden tulajdonosnak kötelessége elvégezni a síkosság mentesítést. Fontos tudni, hogy járdán és zöldterületen tilos az útszóró só használata. Ezeken a helyeken csak olyan anyag használható, amelyik nem veszélyezteti a növényeket.

A többlakásos, többszintes (köznyelven emeletes panel) lakóépületekben vagy társasházban élőknek milyen járdaszakaszt kell takarítaniuk?
– Az előbbieken felül az ingatlanok tulajdonosának (kezelőjének, tartós használójának, illetőleg haszonélvezőjének) kötelessége gondoskodni két szomszédos terület, épület közötti közforgalmú járdaszakasz téli takarításáról is a szomszédos tulajdonosok között 50-50%-os arányban. Társasházak esetén fontos tudni, hogy a közös képviselőnek ez a feladat - ha erről nincs külön személyre szóló megbízása - nem személyes kötelessége, hanem a társasház lakóinak közös feladata és felelőssége! Ezek a társasházak vagy megbíznak valakit ezzel a tevékenységgel, vagy felosztják a munkát a lakók egymás között.

Az üzletek, szórakozó, vendéglátó és egyéb árusítóhelyeknek van-e hótakarítási kötelezettségük?
– A szolgáltató és termelő tevékenységet végző egységek előtti járdaszakaszt – a nyitva tartás ideje alatt – a használó, eltérő megállapodás esetén a tulajdonos köteles tisztán tartani.

Milyen szélességben kell gondoskodni a járdák hó- és síkosságmentesítéséről?
– A burkolattal ellátott területeken, járdán, járdaszakaszon, lépcsőn a hó eltakarításról és a síkosság mentesítésről legalább 1 méteres sávszélességben kell gondoskodni.

Milyen szabályozás vonatkozik a járdákról ellapátolt, eltakarított hóra vonatkozólag?
– A letakarított havat úgy szabad elhelyezni, hogy a közlekedést ne akadályozza, a folyókát, víznyelőt, vízelvezető árkot szabadon hagyja, illetve a közszolgálati felszerelési tárgyak, vagy egyéb közérdekű létesítmények (pl. tűzcsap, szeméttároló) használatát ne akadályozza.
– A gyalogos és közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében hórakást tilos elhelyezni: útkereszteződésben, útburkolati jelen,úttorkolatban, kijelölt gyalogos átkelő helyen, kapubejáró elé (annak teljes szélességében),tömegközlekedési eszközök megállójában, járdasziget és járda közé.

Mi történik, ha valaki a számára előírt hó és síkosságmentesítésről nem gondoskodik?
– Ezeknek a feladatoknak az ellátása közösségi érdek. Ezeket a szabályokat megszegő elkövetővel szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
Milyen sorrendben történik a közutak takarítása?
– Természetesen prioritási sorrend van, mely alapján elsődlegesen a fő- és a tömegközlekedési útvonalak, az egészségügyi és a közintézményekhez vezető útvonalak és a lakossági ellátást biztosító főbb intézmények (áruházak) megközelítési útjainak takarítása történik meg és ezután kerül sor a mellékútvonalakra és a parkolókra. A kerékpárutak és járdák esetében a prioritást azok kihasználtsága határozza meg.

Mohácsi Tamás az elmúlt nyolc év tapasztalatait leszűrve kijelentette: A Hun-Road Mova Építő Kft. képes lesz megfelelően teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Rendelkezésre áll a megfelelő géppark a munka elvégzésére. Az eszközöket átvizsgálták és megtörténtek a karbantartási, javítási feladatok.
– Nehéz eldönteni, hogy mennyi gépre és eszközre lesz szükség, mert voltak olyan telek, amikor ónos eső ellen védekeztünk, de fel kell készülni a nagyobb havazásokra is – mondta a műszaki igazgató.
A síkosságmentesítéshez szükséges anyagokat már a nyár folyamán beszerezték. Az időjárás befolyásolja, hogy zúzalékra vagy útsóra lesz szükség, mert mínusz hét fok alatt nem lehet használni a sót. Az éles szemcséjű bazaltzúzaléknak még a jegesedett burkolatnál is nagy hasznát veszik.
Mohácsi Tamás úgy fogalmazott, hogy ha leesik a hó és megérkezik hozzájuk a riasztás, a várossal történő közös egyeztetés után elindulnak a gépekkel. A havat viszont csak akkor kezdik eltolni, ha eléri az öt centiméteres vastagságot.
Mohácsi Tamás a következőre kérte a parkoló gépkocsivezetőket: úgy próbáljanak megállni, hogy ne akadályozzák a hótolók szűkebb utcákba való bejutását.

Beküldés dátuma: 2021. 12. 06.

Kapcsolódó hírek

További hírek