Aktuális televízió, újság és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem

Az államhatalom nemcsak megtalálta, de meg is torolta az ’56-os „főkolomposokat”

  Televíziónk mindenképpen foglalkozni akart a témával, de hogy ez ne a hagyományos előadói stílusban történjen, azt javasoltam riporterünknek, hogy a diákokat is vonjuk be a készülő eszmecserébe. A fiúk mindvégig megőrizték  kérdező szerepüket, és  felváltva intézték kiegészítésre váró, ereszkedő hanglejtésű mondataikat Pavlóczky Bélának, aki viszont megint hozta jól ismert formáját: szavai nyomán megelevenedtek a történelmet alkotó személyek, hogy a tankönyvek lapjaiból kilépve, múltidéző emlékként újra bejárják a főváros és Csorna utcáit.

Varga Máté kérdése csak elsőre tűnhet egyszerűnek. A fiú azt tudakolta tanárától, hogy mit jelent a mai kornak ez a vészterhes időszak. - A magyar nemzet számára több dolgot is jelent 1956 - kezdte a párbeszédet a pedagógus, majd leszögezte:  Elsősorban a magyar nép diktatúrával szembeni forradalmát, illetve a szovjet megszállókkal szembeni szabadságharcát. Huszadik századi történelmünk kiemelkedő jelentőségű eseménye október 23-a. Anczenberger Dávid arra volt kíváncsi, hogy mióta szerepel az 1956-os évforduló a nemzeti ünnepek sorában. - Az 1990-ben megválasztott országgyűlés az első ülésén fogadta el október 23-át, mint nemzeti ünnepet, így most már több mint húsz éve emlékezünk a magyarok diktatúra elleni felkelésére - hangzott a válasz.

- Milyen előzményei voltak az 1956-os eseményeknek? - érdeklődött Máté. A szakember az 1949-es dátumot jelölte meg abból az elgondolásból, hogy akkor jutott vezető szerephez a kommunista párt hazánkban. Az átalakulás nem sokáig váratott magára, amit a szovjet minta alapján képzeltek el. Sztálin szolgáltatta a modellt, ami egyenlő volt az emberi jogok semmibe vételével, akinek pedig ez nem volt ínyére, súlyos árat fizetett érte: gyilkosság áldozata lett vagy jobb esetben átnevelő táborba kényszerítették. Sztálin 1953 márciusában bekövetkezett halála után némi enyhülés következett, ami Magyarországon a reformokat és a táborok bezárását eredményezte. 1955-ben ismét a ‘49-es elveket valló emberek kerültek hatalomra - hangzott a folytatásban -, akik a szocializmus útjára terelték országunkat. Pavlóczky Béla szerint  elkövették azt a hibát, hogy nem számoltak a két időszak közötti folyamatokkal, amelyek valójában 1956-ban értek be. Melyek is ezek? Az emberek foglalkozni kezdtek a politikai és a gazdasági eseményekkel, s az eddig egységesnek ható kommunista erőn belül megjelent a reformellenzék, melynek élére Nagy Imre és társai álltak. Október 23-a ezen előzmények kicsúcsosodása: a nép haragja  ledöntötte a zsarnokság jelképének számító Sztálin-szobrot, tüntetés alakult ki többek között a Magyar Rádió székházánál, fegyveres harc az ÁVH-sokkal.

Máté az 1956-os események csornai vonatkozásaira kérdezett rá. A rábaköziek a rádiót hallgatva jutottak hozzá az információkhoz, és október 25-én mozdultak meg az emberek. A lakosság jelentős része kivonult a mai Szent István térre, ahol ledöntötték a szovjet emlékművet, a szocialista köztársaság címerét pedig csákányaikkal apró darabokra zúzták. Másnap a tüntetők összetűzésbe kerültek a csornai járási párttitkárral, név szerint Sárosi Jánossal, s nem sokon múlt, hogy verekedésbe torkoll a perpatvar. Székely Sándor nyugtatta meg a tömeget, majd vezényletével fogalmazták meg a helyiek követeléseit a fővárosi 16 pont alapján. Még aznap este megalakult az ideiglenes nemzeti tanács Csornán. Nem csoda, hogy a két Csukás-diák alig bírta türtőztetni mosolyát a következő napi intézkedések hallatán, hisz ennyi év távlatából tényleg kicsit furcsán hat: a rendkívüli eseményekre hivatkozva szesztilalmat rendeltek el városszerte. (Ennek gyakorlati betarttatásáról és ellenőrzéséről nem szól a fáma.) A történelemtanár továbbá megemlítette október 28-át, amikor az ideiglenesből tényleges tanács jött létre Csornán. Október utolsó napján röplapokat terjesztettek a településen. A felhívás a forradalmi katonai tanács  követeléseit rögzítette. Dávid azon érdeklődésére, hogy konkrétan mit kívántak elérni, a tanár hosszasan sorolta a korabeli cédulán szereplő fogalmazványt. November 3-át kiemelt jelentőségű napnak nevezte a Csukás tanára. Hajtó Ferenc csornai párttitkárt és ÁVH-s társait a művelődési központban vonták felelősségre, a premontrei rendház épületében pedig 31 település forradalmi bizottságának küldöttei jelentek meg, hogy megválasszák a járási nemzeti tanácsot.

Pavlóczky Béla összességében úgy ítélte meg a csornai közönség viselkedését, hogy mindvégig nagy türelmet és toleranciát tanúsítottak ezekben a nehéz napokban is. Valószínű, kevesen sejtették közülük, hogy tananyaggá válnak és nevük bekerül a történelemkönyvekbe.

Beküldés dátuma: 2010. 10. 27.

Kapcsolódó hírek

További hírek

 • Állandóság és megújulás a 16. alkalommal megrendezett beledi pünkösdi fesztiválon

  Beled polgármestere szerint a hosszú idő óta népszerű rendezvényt két dolog biztosan pozitív irányba befolyásol: az egyik, hogy jól kiválasztott állandó időponthoz kötődjön, a másik pedig az, hogy időnként meg tudjon újulni, s nemcsak a változatosság miatt, hanem az észszerűség, szükségszerűség elve mentén is.

 • Creative Chef: Apa és lánya jól kifőzték

  – Meg sem próbálom utánozni, mert nem tudnám megcsinálni ugyanilyenre, rosszabbra meg nincs értelme – mondta Nagy Ottó, miután közös főzésbe kezdett lányával Eszterrel.

 • Pörögnek az események Kapuváron

  Hámori György nyári eleji interjújában nemcsak a legutóbb rendezett városi programoktól beszélt, hanem arra is felhívta a figyelmet, hogy milyen önerős beruházások várhatóak még a közeljövőben.

 • A sportra alapozza jövőjét az országos dobogós helyezést elért kapuvári atléta

  Varga Milán, az országos atlétikai verseny harmadik helyezettje az eddigieknél is magasabb szinten szeretné folytatni az atlétikát, így ennek megfelelően választotta ki a középiskolát.

 • Minibölcsődét avattak Farádon

  Farádon vidám gyerekzsivaj tölti be az egykor némaságra ítélt, lakatlan házat. Egyelőre minibölcsőde működik a felújított épületben, de idővel akár még több kislány és kisfiú népesítheti be a helyiségeket.