Aktuális televízió, újság és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem

Államalapító királyunk nélkülözött minden öncélúságot

Szent István király példát mutat valamennyi államférfinak, de mintául szolgálhat minden olyan embernek, aki a közért vagy hazájáért dolgozik – fogalmazott az augusztus 20-i ünnepség csornai szónoka. Évezredes megmaradásunk záloga az a fejlődés, melyet államalapító királyunk küzdelmei mutattak meg nekünk – hangsúlyozta dr. Bónáné dr. Németh Katalin.

– Szent István király egész életútján hatalmas elszánt-sággal, ugyanakkor végte-len alázattal szolgálta nemzetét. Puritán jelleme és rendíthetetlen hite vezette munkájában, ezért állhat példaként a ké-sőbbi korok és a ma embere előtt egy-aránt – fogalmazott dr. Bónáné dr. Németh Katalin. István király tetteinek ereje ép-pen abban rejlett, hogy nélkülözött min-den öncélúságot, tetteivel a közösség ér-dekeit szolgálta – tette hozzá Csorna pol-gármestere, aki szerint biztonságot, hitet, reményt és jövőt adott egy fiatal nem-zetnek, melyet példája és tanításai nyo-mán napjainkban lélekben a nagy nem-zetek közt tartanak számon.
Az ünnepi beszédet követően a Csorna város önkormányzata általa alapított kitüntetések átadására került sor.
A katasztrófavédelem területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül Pro Csorna Emlékéremben részesült a Csornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Posztumusz Csorna Szolgálatáért Díjat kapott Freier József zenepedagógus életen át tartó, lelkiismeretes, példaértékű, maradandó értéket alkotó kulturális munkája elismeréseként. Idén hárman kapták meg a Csorna Szolgálatáért Díjat: Majorné Molnár Mária pedagógus több évtizedes, lelkiismeretes, magas színvonalú szakmai munkája elismeréséül; Szalka Flórián a Csornai Sportegyesület volt sportolója és edzője, felügyelőbizottsági tag több évtizedes, lelkiismeretes, önzetlen, példaértékű, az egyesület működését támogató munkájáért; valamint Pintér Lászlóné a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete csoportvezetője több évtizedes lelkiismeretes, odaadó, segítőkész és példaértékű munkája elismeréseként.
Az új kenyeret Varga Balázs plébános, Tubán József, valamint Erlitz Anita lelkész áldotta meg. A megemlékezés végén a nyárádszeredai Bekecs Néptáncegyüttes „Esszencia” című műsorában Közép-Európa táncaiból mutatott be válogatást.

Beküldés dátuma: 2018. 08. 28.

Kapcsolódó hírek

 • Sorban újulnak meg Csorna utcái, közterei

  A 2014-ben megalakult csornai képviselő-testület jelenleg a tizenhetedik felújított utcánál tart, és előkészítették a következő két szakasz rendbetételét is.

További hírek

 • Tanácsadó testület segíti az atya munkáját

  – Jó dolgozni ebben a beledi egyházközségben, csak egy szívfájdalmunk van, hogy kevés a gyerek a szentmiséken.

 • Becsengettek a kapuvári iskolákban

  Az elsősök eleinte csak tizenöt-húsz percig képesek figyelemmel kísérni az órákat, ezért a tanítók sok intenzív mozgást és játékot csempésznek be mindennapjaikba.

 • Sorban újulnak meg Csorna utcái, közterei

  A 2014-ben megalakult csornai képviselő-testület jelenleg a tizenhetedik felújított utcánál tart, és előkészítették a következő két szakasz rendbetételét is.

 • Új igazgató a katolikus intézmény élén

    „Veni Sancte”, azaz Jöjj Szentlélek! imádsággal indult a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2018/2019-es nevelési éve, majd a püspök által celebrált szentmise után ünnepélyes tanévnyitón vettek részt a gyerekek és az intézmény pedagógusai.

 • Megújult környezetben várják a gyerekeket

  Idén ősztől közel hetven gyermeket várnak a beledi óvodába. Sokak által várva várt eseménnyel kezdődik a 2018/19-es nevelési év Beledben, mert a gyerekek és az óvónők végre birtokukba vehetik a felújított óvodát.