Aktuális televízió, újság és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem

Alkossuk meg közösen Csorna településfejlesztési stratégiáját!

Rengeteg fejlesztési lehetőséget tartalmaz az ún. TOP-pályázati csomag, melynek megfogalmazói valamennyi Csornára vonatkoztatható témával foglalkoztak. Hogy a tervekből minél több megvalósuljon, szeretnék kihasználni az európai uniós pályázatokat. A lakosság a városházára, illetve a csorna@csorna.hu e-mail címre küldheti el ajánlásait.

A Belügyminisztérium szakmai támogatást biztosít – a Regionális Operatív Programok keretében – a járásszékhelyként működő városok önkormányzatai számára, hogy elkészítsék az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS). Csorna tavaly időben jelezte, hogy szeretné igénybe venni a szakértői segítséget. A stratégia a város jövőbeni fejlesztési irányait, kitörési pontjait tartalmazza. A fejlesztés nem csak a gazdasági szférát érinti, hanem a társadalom szélesebb rétegét.
A szervezők első körben arra kérték a lakosságot, hogy juttassák el a polgármesteri hivatalba a város jövőjét előrevivő fejlesztési javaslataikat. Örömteli, hogy a csornaiak több építő jellegű észrevételt küldtek az önkormányzatnak. A 2015 januári műhelytalálkozót követően nemrég újabb munkacsoport értekezletet tartottak a csornai városházán. A szakértői teamet a Nyugat-magyarországi Egyetem munkatársaiból állították össze, akik bemutatták az eddig elkészült dokumentációkat. Figyelembe véve a csornaiak indítványait, elkészítették a SWOT-analízis, vagyis számba vették a stratégia erősségeit, gyengeségeit és az esetleges kockázati tényezőket. Az elemzés nagyon sok területre vonatkozott, például a település szerkezetére, a környezetvédelemre, az idegenforgalomra, a foglalkoztatottságra, a hulladékgazdálkodásra, a szennyvíz- és csapadékvízrendszerre.

– További cél, hogy a város vezetése felkészülten tekintsen a 2015/2020-as európai uniós költségvetési időszakra. A stratégia alapjául szolgálhat a – tavaly október óta hivatalban lévő városvezetés által készített –, mindenre kiterjedő ún. TOP-pályázati csomag – tájékoztatta televíziónkat Major András. Az alpolgármester beszélt arról a januári képviselő-testületi ülésről is, amelyen már foglalkoztak a témával: döntés született a Belügyminisztériummal kötendő együttműködési megállapodásról, a partnerségi szabályzat elfogadásáról és az előkészítő feladatokat ellátó irányító csoport létrehozásáról.

A legutóbbi februári csornai értekezleten mindezek mellett összeállították a külső és belső munkacsoportokat. Utóbbi körbe a hivatal munkatársai tartoznak, akik szaktudásuk révén szinte az összes területhez (környezetvédelem, jogalkotás, építési és hatósági ügyek) hozzá tudnak szólni. A külsősöket a helyi civilek, vállalkozók, intézményvezetők, társadalmi szervezetek képviselői alkotják.

Az ITS végső dokumentációja a nyár végére készül el, de addig folytatódik a tanácskozássorozat. Az elkövetkezendő hetekben, hónapokban nyolc–tíz csoportértekezletet fognak tartani, ezért továbbra is számítanak a lakosság építő véleményére.

Beküldés dátuma: 2015. 03. 03.

Kapcsolódó hírek

  • Átadták a Csorna Város Érdemes diákja elismeréseket

    Csorna Város Önkormányzata Érdemes diák kitüntető címet adományoz azon végzős tanulóknak, akik tantestületük javaslata alapján tanulmányi munkájukkal, sporteredményeikkel vagy közösségi munkájukkal kiemelkedő teljesítmény nyújtottak az általános iskola évei alatt.

További hírek